Styl řízení

Napsal: Michal Martoch                            Datum: 3.5.2009

 

Americký a korejský styl řízení je velmi odlišný a mnohdy dokonce zcela opačný. Přitom obě ekonomiky patří mezi nejvyspělejší na světě. Američané podporují talent a rozvoj silných stránek. Korejci upřednostňují odstraňování nedostatků a zlepšování slabých stránek.

 

 

Americký styl řízení

 

Američané jsou velmi otevření a jednoznačně podporují talent a rozvoj silných stránek. Úspěšní lidé znají dobře svá omezení a především přednosti, o něž se mohou opřít. Často se střídají pracovní pozice i zaměstnavatelé. Mnozí zůstanou na jedné pozici 2-3 roky a jdou zase dále. Získávají tak potřebné zkušenosti pro další růst.

 

Management si silně zakládá na umění vytipovat správného člověka na správné místo. Oceňuje se osobní individualita a nejlepší pracovníci jsou rychle povyšováni. Pokud však dotyčný nedosáhne žádaných výsledků, tak jej z pozice sesadí. Americké firmy tak občas působí dost nemilosrdně. Dobře však vědí, proč to dělají. Ponechání člověka na nevhodném místě by nakonec odnesla celá firma, oddělení a hlavně dotyčný – ten by pravděpodobně stejně nebyl úspěšný, práce by jej frustrovala a dříve či později by odešel.

 

V americké firmě panuje mezi lidmi soutěživost a dochází ke srovnávání. Když pracovník něco neví, tak se sice poradí, ale rozhodnutí nakonec udělá v rámci svých kompetencí sám. Také za ně přebírá zodpovědnost - vedení to po něm vyžaduje. V případě chyby se ukáže vždy na konkrétního jedince, který ji většinou nemá problém přiznat a poučit se, případně „vyklidit" pole. Americký přístup tak vede k přijímání osobní odpovědnosti a podpoře těch nejlepších.

 

 

Korejský styl řízení

 

Korejci se silně zaměřují na to, co člověk neumí a především v čem by se měl zlepšit. Vychází z toho, že každý se může naučit cokoliv. Není podstatné, jestli jej práce zajímá nebo na to má či nemá talent. Důsledným studiem se stane v dané činnosti minimálně průměrný a to je považováno za dostatečné. Klidně udělají z vystudované právničky programátorku. Získávají tak snadno kvalifikované pracovníky na neobsazená místa.

 

Korejci vždy pracuji v týmu. Každé rozhodnutí se detailně diskutuje a promyslí. Zodpovědnost se tak přenese na všechny. Případné chyby jednotlivce se pečlivě skrývají. Při jejich odhalení by došlo k určitému osobnímu zneuctění. Korejci také jen zřídka řeknou ne. Vždy si raději vezmou čas na rozmyšlenou, což v podstatě znamená, že se tím nebudou zabývat. I přes tento přístup jsou jednotlivá rozhodnutí kvalitní. Týmový duch totiž dokáže většinu chyb předem odhalit.

 

Mnozí Korejci pracují pro jednu společnost po celý život. Povyšuje se postupně s věkem. V případě povýšení člověka, který na danou pozici nemá schopnosti, považuje jeho vedoucí za svou povinnost mu pomáhat práci zvládat. Nemohl by přiznat, že udělal chybu. Tím by uškodil nejen sobě, ale také jemu a jeho rodině. Bohužel tak občas vzniká prostředí, kde doslova trpí celé oddělení, na kterém „méně schopný" vedoucí pracuje.

 

 

Vytvořte si vlastní styl řízení

 

Když se na chvíli zamyslíte a porovnáte oba styly řízení s tím vaším, upřednostňujete některý z nich anebo máte svůj vlastní? Prošel jsem oběma typy firem a osobně se přikláním k jejich vzájemné kombinaci.

 

Největší příležitosti vidím v kvalitním rozvoji pracovníků se zaměřením především na jejich individuální talent a silné stránky a to vše ve spojení s týmovou prací, která často chybí. Organizace, jenž ví v čem je pracovník pro tým nenahraditelný, tak získává tu největší výhodu – spokojeného, motivovaného a dlouhodobě stabilního člověka pro další růst.

 

 

Závěrečná doporučení

 

1. Najděte svůj talent i omezení

  • existuje k tomu nejrůznější testy jako Strengthsfinder, Lominger, Hoganovy testy profesní diagnostiky a řada dalších
  • využijte kombinované zpětné vazby 360 stupňů


2. Posilujte talent

  • najděte způsob, jak svůj talent „přetavit" do silných stránek
  • hledejte činnosti a práci, kde budete moci talent maximálně využít


3. Eliminujte kritické slabé stránky a nedostatky

  • některé slabé stránky a nedostatky mohou bránit v dalším rozvoji. Identifikujte ty kritické a zlepšete je!
  • v problematické oblasti si najděte partnera, který bude danou činnost provádět za vás a pro něhož to je naopak silná stránka. Vzájemně se tak doplníte
  • vytvořte si podpůrný systém, jenž vaše nedostatky pomůže odstranit

 

Článek vyšel ve zkrácené podobě v časopise HR Fórum

 

 

 

 
 

Zasílání článků, tipů a doporučení


Pravidelný odběr (přibližně 1x měsíčně) článků, tipů a doporučení pro rozvoj talentu a silných stránek si můžete zajistit registrací své emailové adresy. Z odběru se budete moci kdykoliv odhlásit.

 Pro zasílání novinek nám zašlete váš email na adresu info@silnestranky.cz

 

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz
 
   
partneři:  Práce na dálku       webináře            Účetní online semináře