Zpětná vazba

Napsal: Michal Martoch                            Datum: 8.7.2009

 

Mnoho lidí se zpětné vazby obává nebo ji odmítá. Místo toho by ji měli vnímat jako odraz své osobnosti a chování v očích jiných. Mohou tak snadno odhalit, čeho si na nich ostatní cení, nebo co naopak považují za nevhodné. Kombinace pracovní a osobní zpětné vazby může vnést do života skutečnou rovnováhu a spokojenost.

 

 

Co je a není zpětná vazba

 

Zpětná vazba není dogma, jedná se pouze o určitý pohled na sebe očima jiných. Ve výstupech zpětné vazby se hledají především opakující se vzory a výrazné odchylky od normálu. Zpětná vazba není hodnocení, kritika či posudek, ačkoli ji lidé takto často chápou. Jedná se pouze o jeden z nástrojů, na němž je možné stavět, kdy stupeň jejího využití závisí na stylu řízení.

 

Především starší generace zpětnou vazbu spojuje spíše s negativními pocity z dob kádrových posudků. Ve firmách se mezi sebou hodnotí pracovníci: ten nejlepší je obvykle povýšen a jeho plat roste rychleji, než ostatním. K samotnému hodnocení by se mělo přistupovat individuálně. U některých méně soutěživých typů totiž působí naprosto opačně a pro hodnoceného je spíše zdrojem demotivace.


 

Pracovní zpětná vazba


Zpětná vazba je většinou chápána v kontextu práce. Běžně se používá zpětná vazba 360 stupňů nebo 540 stupňů, jenž nahlíží na člověka z pohledu nadřízeného, kolegy, podřízeného, sebe sama nebo jiných osob z pracovního okolí. To je však nedostatečné i přesto, že si to řada HR manažerů nechce připustit. Z pohledu firmy by mělo být cílem objevit potenciál člověka a ten dokázat dlouhodobě využít (nikoli však zneužít!). Současný přístup však v mnoha případech směřuje k vyhoření nebo k absurdním situacím, kdy se „nejoblíbenější a nejvýkonnější pracovník“ rozhodne firmu opustit a jakoby mávnutím kouzelného proutku se přes noc stane nejméně oblíbeným.Osobní zpětná vazba


Uvědomělí lidé i společnosti však stále více volají po vyrovnaném pracovním a osobním životě. Moderní heslo „Řídím svoji kariéru!“ by mělo být nahrazeno daleko výstižnějším: „Řídím svůj život!“ Klasickým představitelem (ne)úspěchu je člověk s úžasnou kariérou, jemuž opět mu přidali pár tisíc nebo jej povýšili. Jeho život je ovšem skvělý pouze do té doby, než onemocní nebo jej opustí rodina, protože na ni neměl čas. Příkladem z druhé strany může být člověk, který žije celý život jen pro své děti. Ty však ve věku 20-30 let opustí „hnízdo“ a on náhle ztratí smysl života. Popsané případy jsou sice extremnější než běžné, ovšem i přesto se jim realita v mnoha směrech podobá.


Řešením je osobní zpětná vazba, která by měla sloužit jako pomůcka pro nastavení rovnováhy v pracovním i osobním životě. Při její přípravě by se mělo pohlížet na člověka jako na bytost. Znám ve svém okolí řadu lidí, kteří jsou stále s něčím nespokojeni. Mnohdy je to dáno nedostatečnou znalostí vlastních schopností, předností a nedostatků. Každý by měl totiž vědět, proč je či není úspěšný v práci, proč je šťastný nebo naopak nespokojený. Bohužel to ale často vypadá spíše tak, že dokonale známe své auto (počítač, dům, oblečení, atd.), ovšem o sobě nevíme téměř nic. Pohled do zrcadla totiž bolí!


S výstupy zpětné vazby je důležité dlouhodobě pracovat. Zjištěné skutečnosti, jež se rozhodneme změnit, bychom měli pozorovat z různých stran a následně hledat cesty k jejich nápravě. Není jednoduché odhalit negativní rituály a sebe destruktivní činnosti, které bezmyšlenkovitě provádíme každý den v osobní i pracovní oblasti. Podobně jsou na tom i naše přednosti. Jen málokdo si uvědomuje, za co jej oceňuje nadřízený nebo rodina. Časté jsou i situace, kdy jsme v rodině za určitou vlastnost oceňování a v práci nám působí potíže, či naopak. Zpětnou vazbu je vhodné pravidelně opakovat, nejméně každé 2 roky. Osobní rozvoj totiž nikdy nekončí.Praktické možnosti využití


 • mladí lidé, kteří si ujasňují, co očekávají od života a přemýšlejí o své budoucnosti
 • každý, kdo se snaží  o povýšení a neví, proč se mu to nedaří nebo hledá příčiny neúspěchu
 • lidé, kteří zvažují změnu zaměstnání nebo obor pracovní činnosti
 • vedoucí pracovníci a majitele firem, jenž chtějí organizaci rozvíjet a považují dobrý vztah s okolím (rodinou, pracovníky, zákazníky apod.) za základ úspěchu nebo naopak mají problémy ve vztahu ke svému okolí a neznají příčiny
 • partnerské dvojice, které chtějí svůj vztah zlepšovat nebo se ve vztahu vyskytly problémy a oba mají zájem na jejich řešení
 • rodiče, kteří hledají cestu, jak vést děti a poskytnout jim kvalitní základ pro životNávod na přípravu zpětné vazby

 

Základním předpokladem je, že zpětnou vazbu vnímáme jako další stupeň k osobnímu růstu a sebepoznání: osobní zpětná vazba by proto měla být připravena na výslovný souhlas jedince, nejlépe na jeho vyžádání. Zpětná vazba není určena těm, kdo nejsou sebekritičtí a ochotní přijmout názor jiných, ale těm, kdo mají představu, co od ní očekávají. Kvalitní zpětná vazba dokáže příjemce nadchnout i přesto, že jsou v ní popsány jeho slabé stránky nebo nevhodné chování.


Před vlastní přípravou zpětné vazby je nezbytné si vysvětlit celý proces. V závěru by zase měly její součástí být vhodné komentáře a diskuse s osobou, která ji zprostředkovala a měla by být zároveň schopna navést příjemce zpětné vazby na správnou cestu. Nekvalitní zpětná vazba totiž vede k frustraci a v takovém případě je lepe ji raději nedělat.


Na základě vlastních zkušeností se mi nejvíce osvědčila kombinace pěti stran:

 • nadřízený nebo podřízený
 • kolega/-yně
 • kamarád/ka či spolužák/-čka
 • manžel/ka, rodiče nebo děti
 • pohled sama na sebe

 

Kteroukoli stranu lze samozřejmě vynechat. Měla by však být zachována rovnováha ve smyslu pracovního a osobního okolí.


Obsah osobní zpětné vazby by měl vycházet z konkrétních situací, které se udály, např.: „Petr má hodně energie. Viděl jsem jej při přípravě posledního veletrhu, kdy dokázal... nebo také při organizaci svatby jeho syna...“ Jasné příklady jsou pro správné pochopení zásadní. „Suchý“ popis za použití seznamu přídavných jmen nepřináší žádnou hodnotu. Osvědčilo se dobře popsat 10-15 vlastností, pozitivních a negativních situací nebo příkladů chování. Od každého účastníka tak příjemce zpětné vazby získá jednu až dvě stránky situací, které dokáže zpětně posoudit, protože je prožil. Vytvořením vhodné sady pomocných otázek je slušnou zpětnou vazbu schopen připravit téměř kdokoliv, a to i bez dlouhého zaučování.

 

Poznámka autora:

 

Mimo testu Strengthsfinder připravujeme na vyžádání také osobní zpětné vazby.

  

 

 
 

Zasílání článků, tipů a doporučení


Pravidelný odběr (přibližně 1x měsíčně) článků, tipů a doporučení pro rozvoj talentu a silných stránek si můžete zajistit registrací své emailové adresy. Z odběru se budete moci kdykoliv odhlásit.

 Pro zasílání novinek nám zašlete váš email na adresu info@silnestranky.cz

 

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz

Máme certifikovaného kouče

Michal Martoch

 

 

Gallup-Certified Strengths Coach

"Hledat a rozvíjet potenciál a talent ostatních mi přináší radost a uspokojení z práce."

Více o Michalovi na oficiálních stránkách Gallupu zde

 
   
partneři:  Práce na dálku       webináře            Účetní online semináře