Ukázka Strengthsfinder 2.0® ukázka kniha a test

Přední a zadní obal knihy

 

Strengthsfinder      

 

Zpět na knihu Strengthsfinder >

 

 

Ukázka testu Strengthsfinder

 

Přístup k online testu získáte zakoupením knihy, která obsahuje jedinečný kód. Vlastní test

je složen ze 177 spárovaných otázek.

 

Pro absolvování testu je nastaven limit pro 1 otázku v délce 20 sekund. Důvodem je fakt,

že člověk intuitivně odpovídá správněji ve srovnání s dlouhým přemýšlením. V případě

nedostatečné znalosti anglického jazyka lze tento limit odblokovat. Pokud si časový limit

odblokujete, snažte se i přesto dodržet vždy co nejkratší čas na zodpovězení každé otázky.

 

Na každou otázku můžete odpovědět 5 možnostmi:

 

1) Věta vpravo vás popisuje silně

2) Věta vpravo vás popisuje slaběji

3) Neutrální odpověď - obě věty vás popisují silně nebo obě věty se na vás vůbec nehodí,

popisovanou situaci si nedokážete představit (pravděpodobně proto, že jste ji nikdy nezažili)

4) Věta vlevo vás popisuje slaběji

5) Věta vlevo vás popisuje silně

 

Jedinečnost tohoto testu spočívá v existenci neutrální odpovědi, která umožňuje snadno

vynechat otázky, jenž vám nedávají smysl a nejsou tedy určeny pro vás. Test totiž tyto

neutrální odpovědi přímo využívá k výraznému upřesnění celkových výsledků.

 

 

Ukázka testu Strenghtsfinder

 

 

Zpět na knihu Strengthsfinder >

 

 

 
   
partneři:  Práce na dálku       webináře            Účetní online semináře