Talentový výcvik praktického využití Strengthsfinder 2.0®

10 denní vzdělávací kurz zaměřený na praktické využití talentů za pomoci Gallup®  testů Strengthfinder 2.0® v pracovní síle, manažerovi nebo konzultantovi / kouči. Výcvik je  ideální, pokud se chystáte na certifikaci u Gallup®.

Pro koho je program určen:

 • HR manažerství a manažery vzdělávání
 • interní a externí konzultant a kouč
 • vedoucí týmu a projektové / agilní manažery
 • manažery, podnikatele, majitele firem a ředitele, kteří hledají cestu k naplnění  potenciálů ve svém týmu nebo firmě
 • lektory dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft skills školení)
 • všichni, kteří mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat talenty  v každodenním životě své rodiny a přátel

  

 

Základní informace o výcviku

 

Rozsah výcviku:

 • 10 dní * 7 hodin čistého času na výcvik
 • samostudium a samostatná práce  minimálně 50  hodin během 5 měsíců
 • celkem více než 120 hodin cíleného vzdělávání v  oblasti rozvoje potenciálu s využitím Strengstfinder 2.0®.

 

Časový harmonogram výcviku 2019:

 • vždy od 9:00 do 17:00 hodin
 • 10.1 .. a 11.1. 2019 (čt + pá)
 • 14.2. a 15.2. 2019 (čt + pá)
 • 14.3. a 15.3. 2019 (čt + pá)
 • 11.4. a 12.4. 2019 (čt + pá)
 • 16.5. a 17.5. 2019 (čt + pá)

 

Počet účastníků:  15 - 18

 

Místo konání:  Brno, JIC INMEC - místnost Veselý, Purkyňova 649/127, Brno - Medlánky, odkaz na mapu: bit.ly/2SqV0EW

 

Lektor a garant výcvik:

 

Michal Martoch -  Gallup certifikovaný talentový koučsenior konzultant, garant výcviku

 

S Gallup® testy a metodikami Strengthsfinder 2.0® pracuje již  od roku 2008. Od té doby má více než 3000 konzultačních, koučovacích a  lektorských hodin.

Další informace o lektorovi najdete na www.michalmartoch.cz | coach.talentwork.cz

 

Organizátoři výcviku:

 • Talentwork sro a Eduwork zs

 

Základní předpoklad pro účast na výcviku:

 • nutno absolvovat test Strengthsfinder 2.0 s celkovým talentovaným profilem 34 talentů (není součástí výuky )
 • velkou výhodou jsou základy koučování, znalost koučovacího přístupu nebo výcvik  koučinku
  (talentovaná výcvik není výcvikem koučinku)

 

Cena za výcvik:

 • 40 000 Kč bez DPH
  • pro srovnání cena Gallup trénink s certifikací je cca 3-4x vyšší (v závislosti na  místě absolvování) s polovinou časové dotace (4,5 dne místo 10 dní)
 • součástí ceny je:
  • talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí / nezvládnutí vašich  nejsilnějších talentů
  • 3 sady plakátů A1 se seznamem talentů a jejich krátkými popisy
  • přístup k online nástrojům Talentwork People Analytics (TWPA) zdarma na 6  měsíců
  • možnost bezplatně absolvovat v rámci dalšího běhu výcviku chybějící dny,  které jste nemohli ze závažných osobních nebo zdravotních důvodů absolvovat
  • účast na jednom setkání konzultantů talentů zdarma
  • drobné občerstvení během výcvikových dnů
  • výcvikové materiály - prezentace a pracovní sešity pro vlastní potřebu

 

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů:

 

           Přihlásit se na výcvik zde>

 

 

Cíle výcviku, metody, podmínky

 

Cíle výcviku:

 • osvojit si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu  a metodiky Strengthsfinder 2.0® (SF) od Gallupu®
 • získat a prohloubit si praktické dovednosti pro práci  s jednotlivci a týmy Strengthsfinder 2.0

 

Použité metody:

 • výcvik je veden interaktivně a využívá praktické cvičení na konkrétních příkladech  z praxe (talentové profily osob, týmové profily osob - návrhy na řešení jejich  specifických situací, ve kterých se nacházejí)
 • nutná teorie je max. 20% času výcviku (zbytek jako samostudium v ​​mezičasech mezi  jednotlivými dvoudenními moduly)
 • součástí jsou vzájemné konzultace mezi účastníky, další konzultace s lidmi z okolí  každého účastníka pak budou předmětem samostatné domácí práce
 • upevňovací techniky (vrtání) na hloubkové pochopení problematiky

 

Podmínky pro získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

 • absolvováním celé výcviku, tedy všech 10 školních dnů
 • splněné konzultace v rámci výcviku a domácí přípravy

 

 

Moduly výcviku

 

1. Modul: Talenty a JÁ - sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty - definice, data, studie, odkazy, atd.
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů z pohledu:
  • silná / slabá stránka
  • zvládnutá / nezvládnutá silná stránka
 • můj jedinečný profil 34 talentů
 • mé silné a slabé stránky a jak se projevují

 

2. Modul: Prohloubení sebepoznání skrz talent

 • jaký jsem typ konzultanta - definice vlastního poradenského stylu
 • typy konzultací jak pracovat s talenty do hloubky
 • proces a struktura jednotlivých typů konzultací
 • nácvik konzultace na 5 nejsilnějších talentů a jejich posílení
 • nácvik konzultace na silných stránkách, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie

 

3. Modul: Talentová 360 a aplikace talentových strategií

 

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj vlastního potenciálu
 • rozvojový plán mých talentů
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí / nezvládnutí
 • moje talentová zpětná vazba 360 stupňů (nástavbový test v rámci výcviku)
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik efektivního sdělování své dominantní a vítězné talentové strategie
 • případové studie - nácvik identifikace dominantních a vítězných strategií jednotlivců
 • nácvik konzultace na dominantní a vítěznou strategii
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta

 

4. Modul: Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentu
 • nácvik konzultace zaměřených na dosažení konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení prostřednictvím talentového profilu
 • případové studie - výcvik vydefinovaných ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

 

 

5. Modul: Talenty v týmu

 • základní principy talentů v týmech
 • talentové strategie týmů
 • řešení konfliktů v týmech
 • stavba nových týmů podle talentů
 • audit současných týmů podle talentů
 • kompenzace slabých stránek týmu
 • případové studie - nácvik identifikace problémů a jejich řešení v týmech
 • konzultace zaměřené na projekty a / nebo konkrétní problémy

 

Závěrečné sdílení

 • případové studie zajímavých praktických příkladů a zkušeností z konzultací
 • řešení konkrétních problémů na základě zkušeností z výcviku
 • sdílení obchodních zkušeností s klienty
 • nastavení cenové politiky
 • sdílení praktických zkušeností z realizovaných zakázek

 

 

Odkaz

 

Odkaz z 1. běhu výcviku:

„Talentový výcvik Michala Martocha otvírá cestu k jasnému jednoduchému nástroji, which lze využít v mnoha oblastech lidského Jednání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů slabých stránek práce s Nimi mi osvětlilo Temer VŠECHNY moje Problémy, Které Jsem řešila. Teď KDYŽ jsem se naučila s talenty pracovat a ostatním pomáhám pochopit sebe a ostatní, mám pocit, že jsem získal nejsilnější zbraň do své koučovací praxe.Pracovní je profesionální a náročné.Velmi děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání! "

Tereza Valášková, konzultantka a kariérní kouč, www.pruvodcekarierou.cz

 
 
" Investícia času a energie do tohoto kurzu mi jednoznačně ukázala jako smysluplnou a opodstatněnou. Talentový výcvik hodnotí jako skvelou volbu pro každého, kdo chce vzdělávat v oblasti vývoje talentů a maximálního využití silných stránek každého z nás. "

Ing. Mária Kaliňáková, ACC, www.mariakalinakova.sk

 

 

"Talentový výcvik na metodu Strengthfinder 2.0 pořádaný společností Talentwork naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství "aha momentů" v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě." 

Ing. Markéta Odvárková, www.cleverjobs.cz


Výběr z referencí za poslední rok:

 

 
"Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talentového managementu a inteligentní technologie T ALENTWORK jsme se podařilo sestavit dohromady týmy, které rádi spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, které jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy. "
Libor Stodola, ředitel HR a komunikace ČR a SK, AXA Pojišťovna
 
"Doporučuji! Spolupráce s Michalem v naší společnosti je pro nás inspirací a  silným zážitkem. Michal jako Gallup kouč silných stránek dokázal pomoci našim kolegům identifikovat své silné stránky a uvědomit si, jak jsme odlišní a přitom všichni tak nadaní. Michal dokáže pomoci najít potenciál svého člověka a nasměrovat ho k pozitivnímu  zamyšlení o zvýšení jeho výkonnosti přes věci, které mají rádi. "
Ondřej Koňařík a Ivana Vašutová - personální úsek REMAK as
 
 
 
 

Přihlášení na výcvik

 

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 
Na vaše dotazy na výcvik Vám rádi odpovíme  písemně na emailu: radka.nepustilova@silnestranky.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 602 666 336
 
Na výcvik se můžete přihlásit vyplněním tohoto formuláře:
 
 
 

 

 

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz

Certifikovaný kouč

Michal Martoch

 

 

Gallup-Certified Strengths Coach

"Hledat a rozvíjet potenciál a talent ostatních mi přináší radost a uspokojení z práce."

Více o Michalovi na oficiálních stránkách Gallupu zde

Reference na konzultace, webináře a školení

Ing. Monika Tonowská

„ Díky testu Strengthsfinder jsem poznala své silné stránky. Tímto bych chtěla poděkovat panu Michalovi, který mě provedl celým průběhem testu a hlavně bych ráda vyzdvihla jeho konzultaci. Vysvětlil mi a lidsky přiblížil, co který talent znamená, co si pod ním mám představit a jak s ním mám dále pracovat a rozvíjet ho. Myslím si, že tato jeho konzultace by měla být nedílnou součástí testu a určitě ji doporučuji i ostatním zájemcům."

 

Ing. Monika Tonowská

manažerka obchodního týmu

 

Všech 22 referencí >

 

 

Reference na Strengthsfinder

Ondřej Winkler

"Když jsem poprvé slyšel od kamaráda o výjimečném testu „Strengthsfinder", jenž je schopen analyzovat moji osobnost a odhalit můj skrytý talent, byl jsem k němu zdravě skeptický. Vždy jsem se snažil poznat sám sebe a rozvíjet svoji osobnost. Jsem však od přírody opatrnější a vše si nejdříve ověřuji. Knihu jsem si po pár měsících skutečně zakoupil a test absolvoval. A nyní mohu říct, že výsledky mě velmi pozitivně překvapily. celá reference..."

 

 

Ing. Ondřej Winkler

IT specialista

 

Všech 13 referencí na Strengthsfinder >

 

 
   
partneři:  Práce na dálku       webináře            Účetní online semináře